Bölüm : - Adi Ortaklıklard a Kesin Mizan

Değerli Üyemiz 

Bilindiği üzere 403 Sıra numaralı VUK Genel Tebliğine göre Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi mükellefleri 31/Mart, Kurumlar vergisi mükellefleri ise 30/Nisan tarihine kadar bir önceki yıla ilişkin KESİN MİZANLARINI E-beyanname sisteminden göndermek zorundadırlar.

Adi ortaklık ve Kolektif, Adi Komandit şirket ortaklıklarının kesin mizanlarının, ortaklık numarası ile gönderilebilmesi uygulaması yeniden düzeltilmiştir. 

15/Mart tarihinden itibaren kesin mizanların ortaklık numaraları ile gönderilmesi mümkün olmuştur.

1/Mart-15/Mart tarihleri arasında Adi Ortaklıklar ve Kolektif, Adi Komandit Şirketler kesin mizanlarını ortaklık numaralarına göre gönderemediği için bazı üyelerimiz; her bir ortak için ayrı ayrı göndermek zorunda kalmışlardır.

Ortaklar adına ayrı ayrı gönderme yapan mükelleflerin ileride bir ceza ile karşılaşmamaları için bir kez daha kesin mizanlarını Ortaklık numaraları ile göndermelerinde yarar vardır.
Bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,
SMMM Ertuğrul Yüksel
Oda Başkanı


Facebook ta Paylaş Tweetle


Eklenme Tarihi : 2011-03-22 23:10:20 Okunma Sayısı : 1461